Zamówienia publiczne to przejaw działalności podmiotów publicznych, które w celu wykonywania swoich ustawowych obowiązków zlecają ich wykonanie podmiotom prywatnym za wynagrodzeniem. Zamówienia publiczne to najdogodniejsza forma wykonywania tych obowiązków z uwagi na fakt, iż podmiot publiczny nie jest w stanie samodzielnie ich wykonać (przykładowo remont szkoły musi być wykonany przez firmę remontową). Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są przy tym bardzo dobrze opłacani. Nic więc dziwnego, że przy każdym zamówieniu publicznym zgłasza się bardzo dużo przedsiębiorców chętnych do realizacji danego przedsięwzięcia. Trzeba w takiej sytuacji wybrać najlepszego. W ustawie Prawo Zamówień Publicznych zostało wyszczególnionych kilka trybów zamówień publicznym. Domyślnym- i chyba najlepszym- jest tryb przetargowy.

Sformalizowany przetarg

Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne przetargi duży telefon Andrzeja są bardzo sformalizowane. Wynika to wprost z wiodącej roli podmiotu publicznego. Podmiot taki powinien przedstawić dokładne informacje o tym, czego oczekuje od przedsiębiorcy. Na podstawie tych danych stający do przetargu powinni ocenić czy są w stanie spełnić wymienione warunki. Kiedy już to się stanie, składają oferty. W momencie, w którym upływa termin zgłaszania ofert, następuje ich otwarcie i podmiot publiczny według własnych kryteriów je ocenia. Następnie wyłaniany jest najlepszy przedsiębiorca.

W zamówieniach publicznych przetargi są najlepsze chociażby z tego powodu, że gwarantują najlepszą realizację zasady równości. W przetargach nie ma mowy o jakichkolwiek wcześniejszych powiązaniach – jest to zagrożone wysokimi karami. Dzięki trybowi przetargowemu, każdy przedsiębiorca może poczuć się równy. Wygrywa najlepsza firma nadająca się do danego zadania – co jest zgodne z oczekiwaniami społecznymi.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com